Опознай България, за да я обикнеш още повече!

Опознай България, за да я обикнеш още повече!

Алботински манастир „Възкресение Христово”

Алботинският манастир произлиза от село Алботин, което е изчезнало. Манастирът е вграден в скала към сеевеерната част на реката. Това се е извършило благодарение на пещери, чрез които са издълбани помещенията и са построени външните фасади. Поради лесно проходимото и достъпно място, Алботинският манастир е бил унищожен изцяло. Църквата на манастира е издълбана от запад на изток, защото такова е било изискването на канона. Помещенията на манастира представляват верига, като всяко от тях било с изход към тераска. Намерени са останки от трекорабен храм, в който се пазят стенописи и декоративни колони. Това е доказателство за благолепие и молетвен живот. До ден днешен се правят събори, посветени на Въскресение Христово, името, на което вероятно е бил посветен храма на манастира. На северозапад скалата на манастира е на зва етажа, някога там е била трапезарията. Тя е била втората по-голяма зала след църквата. В източната част на храма се намира доста по-голямо помещение и там са разположени килиите. За последно, манастирът е бил действащ през 14-ти век, доказателство за това за откритите стенописи и надписи, както и обици и гривни при разкопките та 29 християнски гроба. Алботинския скален манастир е на 20 км. от град Видин. Можете за стигнете до него с кола.

0 comments:

Публикуване на коментар